آموزشگاه موسیقی در اصفهان     کلاس آموزش گیتار در اصفهان   گروه موسیقی در اصفهان

مراحل آماده سازی و تمرین قطعات با پیانو

مراحل آماده سازی و تمرین قطعات با پیانو


اگر بپذیریم که نوازندگی موسیقی مکتوب (از روی نت و با توانایی نت خوانی صحیح)، عملی هم هنری و هم علمی است و با خرد، حوصله، درک و آگاهی سر و کار دارد، تمرین پی در پی و همیشگی برای رسیدن به کیفیتی مطلوب در این زمینه ضروری به نظر می رسد. ضروری است بدانید که با روش تمرین تکراری و ناآگاهانه، که عملی است فاقد تحلیل، سطح نوازندگی عموما از حدی پیش تر نمی رود، اما تمرین مدام و آگاهانه، عملی با تکیه به تحلیل و با هدف یافتن تعادل و ایجاد ارتباط میان کارکرد ذهن و اعضای بدن در هنگام نوازندگی است. در اکثر موارد، تمرین تکراری و ناآگاهانه به یادگیری سطحی و حفظ کردن در حافظه ی کوتاه مدت (یاد گرفتن) و تمرین مستمر و آگاهانه به فراگیری و حفظ شدن در حافظه ی بلند مدت (فرا گرفتن) می انجامد. از این رو شیوه ی آموزشی مؤلف در این کتاب در جستجوی توسعه و پیشرفت، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی است. کلاس آواز در غرب تهران

اگر انتخاب شما اجرای موسیقی مکتوب، بر پایه خرد، حوصله، درک و آگاهی است، پیشنهاد می شود در گام های اول یادگیری موسیقی بر اساس مراحل زیر تمرین کنید:

1.شنیدن قطعه (اثر) پیش از آغاز تمرین با هدف آشنایی شنیداری

2.نت خوانی5 دست چپ و راست، ابتدا بدون مترونم و سپس با مترنم با هدف آشنایی با نت های اثر

3.نت خوانی دست چپ و راست همراه با شنیدن قطعه با هدف آشنایی با ملدی ها و لایه های صوتی اثر

آموزشگاه موسیقی در اصفهان

4.اجرای جداگانه ی دست چپ و راست، ابتدا بدون مترنم و سپس با مترنم(نت خوانی هنگام اجرای تک دستی قطعات6)

5.اجرای دو دستی قطعه، ابتدا بدون مترنم و سپس با مترنم

6.شنیدن مجدد قطعه

7.شبیه سازی با نمونه صوتی با هدف رفع اشتباهات احتمالی

8.اجرای دو دستی قطعه همراه با نت خوانی هر دو دست به صورت جداگانه با هدف زمینه سازی برای کنترل مغز بر لایه های سازنده ی اثر و تقویت شنوایی چند صدایی، به خصوص شنیدن ملدی های دست چپ که عموما یا شنیده نمی شوند یا کمتر شنیده می شوند. کلاس خوانندگی در اصفهان
هدف از ارائه مراحل فوق ایجاد زمینه ای برای تماس قسمت های بیشتری از مغز در هنگام اجرا و درکی چندوجهی از موسیقی است.

1.شاید به این سبب است که می تواند به نوع خاصی از لذت منتهی شود.

2.همچون عملکرد بسیاری از نوازندگان دوره گرد.

3."چه" می نوازد؟ یا رپرتوارش (مجموعه ی قطعاتی که نوازنده می نوازد) چیست؟

4."چگونه" می نوازد؟

5.نت خوانی به دو شکل 1.پارالاتی: خواندن اسم نت ها و رعایت ریتم آن ها و 2.کانتاتی: خواندن اسم نت ها و رعایت ریتم و فرکانس آن ها، انجام می شود.

6.در این مرحله می توان به فرکانس نت ها توجه کرد و قدم های اول سلفژ با صدا را برداشت.

نواختن ساز پیانو

Top