تاثیرات خوب بر اکثر بیماری ها

تاثیرات خوب بر اکثر بیماری ها


سی دقیقه گوش دادن بە موسیقی های آرام معادل قرص های آرامش بخش است کە پزشکان تجویز می کنند.
گفتگو با دکتر سمیرا فرجی، فوق تخصص روان شناسی
موسیقی های آرام مانند موسیقی کلاسیک آرامش بخش است.احساسی کە از آن ۳۰ دقیقه گوش دادن موسیقی بوجود می آید معادل آرامشی است کە از خوردن یک قرص (والیوم) حاصل می گردد.

از آنجا کە در این نوع موسیقی، شعری وجود ندارد، ملودی و ریتم آهنگ است کە تاثیر گذار است و هر دو نیمکره مغز را درگیر جریان خود می کند.

بر طبق تحقیقات مشابه، موسیقی ممکن است اثر منفی نیز داشته باشد بر حسب اینکه موسیقی را خوب یا بد گوش بدهیم و می تواند تاثیر مثبت و یا مانند زهر در بدن عمل کند.

کلاس آموزش آواز در تهران

در روش موسیقی درمانی ۲ روش وجود اساسی دارد ۱/ روش فعال
۲ روش غیر فعال، در روش فعال شامل شنیدن موسیقی می گردد کە بیمار با گوش دادن و شنیدن موسیقی کە در حال نواخته شدن است، مورد درمان قرار می گیرد.

در این روش بیشترین تاثیر عملکرد در جهت برانگیختن و تاثیر واکنش های عاطفی و ذهنی است.

فرجی در پاسخ بە این کە چه نوع بیماری هایی با موسیقی درمان می شوند گفت: بطور کلی عمدتا بیماری هایی کە بە نحوی با مسائل روانی فرد در ارتباط می باشند یا حالات روانی می توانند نقش موثری در بهبود آنها داشته باشد.

همچنین بیماری های جسمی کە منشا روانی دارند با این روش بهبود پیدا می کند.

امروزه در بسیار از امکانات روانی درمانی، موسیقی درمانی بە عنوان بخشی از آنها مورد استفاده قرار می گیرند.

در بیماری هایی از جمله جنون جوانی (اسکیزوفرنی)، اختلالت خلقی (مثل افسردگی و شیدایی، اختلالات روحی دوران کودکی موسیقی درمانی می تواند بە خوبی مکمل یا حتی جایگزین درمان سنتی شود.

کلاس آموزش آواز سنتی در تهران

Top
لطفا امتیاز دهید: